Acomplia


ACOMPLIA –generyk  RIMONABANT    TABLETS 20mg
Rimonabant – organiczny związek   chemiczny, lek służący do walki z otyłością oraz uzależnieniami.Prawdopodobnie lek ten jest w stanie kontrolować lub nawet ograniczać czynniki ryzyka zespołu metabolicznego.
Rimonabant jest selektywnym antagonistą receptora kannabinoidowego CB1. Receptor CB1 zlokalizowany jest w mózgu, tkance tłuszczowej, mięśniach szkieletowych, wątrobie i innych narządach. Lek blokuje obwodowe i centralne receptory CB1 i w ten sposób wpływa na zmniejszenie masy ciała oraz obwodu w talii, poprawia profil metaboliczny zwiększając stężenie cholesterolu frakcji HDL (tzw. dobrego cholesterolu). Zalecana kuracja dłuższa niż dwa tygodnie.
Rimonabant został po raz pierwszy opisany w 1994 roku. Badania kliniczne dowiodły, że wraz z modyfikacją stylu życia jest skuteczny w redukcji masy ciała u osób otyłych. Od czerwca 2006 rimonabant (Acomplia) został dopuszczony do obrotu na terytorium całej Unii Europejskiej, ale w październiku 2008 Europejska Agencja Leków odradziła jego przepisywanie pacjentom i preparat został wycofany ze sprzedaży w UE.
1. CO TO JEST LEK ACOMPLIA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Substancją czynną leku ACOMPLIA jest rymonabant. Działa on przez blokowanie swoistychreceptorów w mózgu i tkance tłuszczowej, zwanych receptorami CB1. Lek ACOMPLIA jestwskazany w leczeniu pacjentów z otyłością lub nadwagą i dodatkowymi czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca lub duże stężenia substancji tłuszczowych we krwi, czyli lipidów (dyslipidemia; głównienieprawidłowe stężenia cholesterolu i trójglicerydów), jako uzupełnienie diety i wysiłku fizycznego.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACOMPLIA
Kiedy nie stosować leku ACOMPLIA
− jeżeli u pacjenta  występuje obecnie depresja- jeżeli pacjent jest obecnie leczony z powodu depresji− jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na rymonabant albo którykolwiek inny składnik leku− jeśli pacjentka karmi piersią.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ACOMPLIA
Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku:
- jeżeli pacjent cierpiał na depresję albo miał myśli samobójcze− jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby− jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek- jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (patrz punkt 4)− jeśli pacjent jest w trakcie leczenia padaczki− jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych informacji na temat stosowania leku
ACOMPLIA u osób w wieku poniżej 18 lat.
U pacjentów przyjmujących lek ACOMPLIA zgłaszano poważne zdarzenia psychiatryczne, w tym depresję lub zmiany nastroju (patrz punkt MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE).   W razie wystąpienia objawów depresji (patrz poniżej) podczas leczenia preparatem ACOMPLIA   należy porozumieć się z lekarzem i przerwać przyjmowanie tego leku. Do obserwowanych lub odczuwanych przez pacjenta objawów związanych z depresją mogą należeć:   smutek, nastrój depresyjny; utrata zainteresowania czynnościami wcześniej sprawiającymi przyjemność; pobudzenie; drażliwość; spowolnienie, zahamowanie aktywności; słaba koncentracja;  niepokój; trudności w zasypianiu (bezsenność); myśli lub wypowiedzi o śmierci lub samobójstwie.  W przypadku wystąpienia lub nasilenia któregokolwiek z powyższych objawów po rozpoczęciu   leczenia, należy poinformować lekarza.
Stosowanie leku ACOMPLIA z innymi lekami
Działanie leku ACOMPLIA jest nasilone przy jednoczesnym stosowaniu niektórych leków
(nazywanych inhibitorami CYP3A4), takich jak:
− itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy)− ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)− rytonawir (lek do leczenia zakażeń wirusem HIV)− telitromycyna (antybiotyk)− klarytromycyna (antybiotyk)− nefazodon (lek przeciwdepresyjny)
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu obecnie albo niedawno wyżejwymienionych leków lub jakichkolwiek innych leków, również tych dostępnych bez recepty, jak preparaty dziurawca zwyczajnego, ryfampicyna (antybiotyk), leki zmniejszające masę ciała, leki poprawiające stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi, leki przeciwcukrzycowe oraz leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina) lub przeciwdepresyjne. Ciąża i karmienie piersią
Leku ACOMPLIA nie należy stosować w ciąży.
Pacjentka powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie, jeśli zajdzie w ciążę, uważa, że może być w ciąży albo planuje zajść w ciążę podczas przyjmowania leku ACOMPLIA.  Leku ACOMPLIA nie wolno stosować w okresie karmienia piersią. Należy powiedzieć lekarzowi, że  karmi się piersią albo ma zamiar karmić piersią dziecko. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Przy stosowaniu w zalecanej dawce nie należy się spodziewać, że lek ACOMPLIA  wpłynie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku ACOMPLIA  Tabletki ACOMPLIA zawierają laktozę.  Jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja na niektóre cukry, przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
3. JAK STOSOWAĆ LEK ACOMPLIA
Lek ACOMPLIA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna  tabletka 20 mg raz na dobę, rano, przed śniadaniem.  Tabletkę należy połknąć w całości.  W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia, należy rozpocząć i kontynuować przestrzeganie  diety niskokalorycznej oraz programu aktywności fizycznej. Lekarz zaleci rodzaj diety oraz  odpowiednią intensywność ćwiczeń dopasowaną do stanu pacjenta i ogólnego stanu zdrowia.
Stosowanie leku ACOMPLIA z jedzeniem i piciem  Lek ACOMPLIA należy stosować raz na dobę, rano, przed śniadaniem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ACOMPLIA  W razie zastosowania większej dawki leku ACOMPLIA niż zalecana, należy poinformować o tym  lekarza lub farmaceutę.  Pominięcie zastosowania leku ACOMPLIA  Należy zastosować lek natychmiast po przypomnieniu sobie o tym. Nie należy stosować dawki  podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.  W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, ACOMPLIA może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one  wystąpią.  Do bardzo częstych działań niepożądanych, które wystąpiły u więcj niż 1 na 10 pacjentów stosujących  lek ACOMPLIA, należą:
nudności i zakażenie górnych dróg oddechowych.  Do częstych działań niepożądanych, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż u   1 na 10 pacjentów stosujących lek ACOMPLIA, należą:
niestrawność, wymioty, zaburzenia snu, nerwowość, depresja, drażliwość, zawroty głowy, biegunka,  lęk, świąd, nadmierne pocenie się, skurcze lub długotrwały skurcz mięśni, zmęczenie, siniaki, ból i  zapalenie ścięgna, utrata pamięci, ból pleców (rwa kulszowa), zmiana czucia (zmniejszenie czucia lub  nieprawidłowe uczucie palenia lub kłucia) w rękach i stopach, uderzenia gorąca, upadek, grypa i uraz stawu.  Do niezbyt częstych działań niepożądanych, które wystąpiły u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale  więcej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek ACOMPLIA, należą:
senność (letarg), drżenie, nocne pocenie się, objawy lęku napadowego, czkawka, gniew, niepokój  (zaburzenie nastroju), zaburzenia emocjonalne, myśli samobójcze, agresywność lub agresywne  zachowanie, hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi).   Do rzadkich działań niepożądanych, które wystąpiły u mniej niż 1 na 1000 pacjentów stosujących lek
ACOMPLIA, należą: omamy.   Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano również występowanie następujących objawów    niepożądanych (częstość występowania nieznana):  drgawki, zaburzenia koncentracji, urojenia (nieprawdziwe przekonania), paranoja, wysypka, ból   głowy i ból brzucha.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane   nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ACOMPLIA
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.   Nie stosować leku ACOMPLIA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić  środowisko.
Nowy lek, rimonabant (Acomplia), pomaga rzucić palenie i schudnąć. Jak wynika z wyników dwóch dużych badań przedstawionych przez producenta leku, długotrwale stosowany rimonabant, działający odwrotnie niż marihuana, zmniejsza apetyt i głód nikotynowy. Jest to pierwszy lek wpływający na dwa główne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: otyłość i palenie.
Producent generyku Firma:  Combitic Global  India
Blistry po 15 szt. Termin ważności     09-06-2013